SANATORIUM W JARNOŁTÓWKU


SZKOŁA


SANATORIUM


GÓRY OPAWSKIE


NOWA WIEŚ


ŻYCIE SZKOŁYZESPÓŁ SZKÓŁ
PRZY OŚRODKU REHABILITACJI 
I LECZENIA DZIECI W JARNOŁTÓWKU


W skład Zespołu Szkół wchodzą:
- Szkoła Podstawowa,
- Gimnazjum

Zadaniem szkoły jest aby dzieci, które przyjeżdżają do ośrodka podczas procesu leczenia nie traciły możliwości szeroko rozumianej edukacji. Poprzez indywidualizację nauczania stwarzamy warunki do nabywania nowych kompetencji jak również możliwości uczestniczenia w różnych formach życia sanatoryjnego. Nasza Szkoła oferuje atrakcyjne zajęcia dydaktyczne
i wychowawcze, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom dorosłego życia i realiom zmieniającej się rzeczywistości.

NASZ ADRES:

ZESPÓŁ SZKÓŁ
PRZY OŚRODKU REHABILITACJI I LECZENIA DZIECI
W JARNOŁTÓWKU
48-267 Jarnołtówek 19
tel. 077 4397585, fax. 077 4397585